Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/bamanaja/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
برنامه ی فراغت سالمندان | باماناجان

برنامه ی فراغت سالمندان

برنامه های فراغت برای سالمندان
image اردیبهشت, 1398 3 نظرات مقالات, وردپرس
از آنجایی که بسیاری از سالمندان تنها هستند و نمی دانند که چطور می توانند از این تنهایی استفاده کنند، یا از امکانات مناسبی برای تفریح، معاشرت، ورزش و مطالعه برخوردار نیستند، بیشتر وقت خود را در طی شبانه روز صرف نشستن در مقابل تلویزیون و تماشای برنامه ی ...
ادامه مطلب