Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/bamanaja/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
فناوری و سالمندان | باماناجان

فناوری و سالمندان

تکنولوژی و سالمندان
خرداد, 1398 بدون نظر مقالات, مقاله
تکنولوژی ابزاری درجهت ایجاد تحول و تغییر درنحوه زندگی بشر می باشد و انسان به واسطه آن درکوتاه ترین زمان به نیازهای خود پاسخ می دهد. سالمندی دوران حساسی اززندگی بشر است و با در نظر داشتن نیازهای خاص این دوران، توجه به کیفیت زندگی و فعالیت های جسمی ...
ادامه مطلب