Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/bamanaja/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
تکنولوژی و سالمندان | باماناجان

تکنولوژی و سالمندان

سالمندان و شبکه اجتماعی
خرداد, 1398 بدون نظر مقالات, مقاله
بهبود سطح کیفیت زندگی در جهان و افزایش امید به زندگی، رشد چشمگیر طول عمر مردم جهان را به‌دنبال داشته است، که در این بین سالمندان یک بخش آسیب پذیر و در حال رشد و یکی از موضوع های مهم جوامع امروزی می باشند که بهبود کیفیت زندگی آنها مورد ...
ادامه مطلب