Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/bamanaja/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
ارتباط ورزش و بیماری ها | باماناجان

ارتباط ورزش و بیماری ها

10نکته ی مهم ورزش در سالمندان
image اردیبهشت, 1398 بدون نظر مقالات
سالخوردگی و دوران سالمندی، مرحله ای از زندگی می باشد که ناگزیر همه با آن روبه رو می شوند، که در این دوره با توجه به افزایش سن بیشتر کارکردهای فیزیولوژیکی و مکانیکی بدن کاهش می یابد. خمودگی بدن ناشی از عدم تحرک از مهم ترین عوامل ایجاد پیری ...
ادامه مطلب