قوانین و مقررات سایت

1-در زمان ثبت نام کلیه اطلاعات بصورت درست و شفاف گفته شود خصوصا اگر مبتلا به بیماری خاص و یا داروی خاصی سالمند استفاده می کند.

2-هنگام انتخاب نوع خدمات و مدت زمان استفاده از خدمات دقت لازم اعمال شود زیرا پس از ثبت نام و واریز وجه امکان برگشت وجه وجود ندارد.

3-جهت گردش و تفریح یا سفرهای برون شهری لازم است یکی از اعضای نزدیک خانواده رضایتنامه کتبی امضا کرده و در اختیار نمایندگان باماناجان قرار دهند.

4-انتخاب نوع غذا و نوع خدمات بعهده سالمند عزیز یا نزدیکان ایشان می باشد و باماناجان هیچ مسیولیتی در این موارد بعهده نمی گیرد.