Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/bamanaja/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
کژخوابی | باماناجان

کژخوابی

بی خوابی و اختلال خواب در سالمندان
تیر, 1398 بدون نظر مقالات
خواب یكی از مهم ترین نیازهای جسمی و روانی انسان است که باعث بازیابی توان از دست رفته و خستگی ناشی از فعالیت های بدنی در طول روزمرگی، می شود. فردی که نمی تواند خوب بخوابد، دچار خستگی روزانه، بی حالی، بی ثباتی عاطفی، اختلال حافظه، سرگیجه و … ...
ادامه مطلب