Notice: Undefined index: conv_page_title in /home/bamanaja/public_html/wp-content/plugins/wp-parsidate/includes/fixes-archive.php on line 39
خانواده | باماناجان

خانواده

افسردگی در سالمندان
مرداد, 1398 بدون نظر آموزش, اخبار, مقالات
افسردگی در سالمندان افسردگی بالینی در سالمندان یک پدیده شایع است. البته این به معنی طبیعی بودن این موضوع نیست. افسردگی بخش قابل توجهی از سالمندان که به خصوص بیش از 65 سال سن دارند را شامل میشود. اما متأسفانه بخش بسیار کمی از این افراد مورد توجه و ...
ادامه مطلب